Persekitaran disediakan dengan teliti bagi memenuhi keperluan perkembangan kanak-kanak

Kanak-kanak berdikari menjaga diri sendiri, menjaga persekitaran dan orang di sekeliling mereka. 

Kanak-kanak membentuk komuniti kecil di mana mereka saling menjaga dan menghormati satu sama lain.

a

Membimbing anak mengikut fitrah perkembangan mereka

Anak bebas bekerja, bergerak dan memilih karya mereka sendiri

Berpandukan prinsip sebenar kaedah Montessori