Montessori

Dr. Maria Montessori melihat pendidikan sebagai bantuan kepada kehidupan, "aid to life". Dengan berdasarkan perkembangan semula jadi kanak-kanak yang melalui beberapa peringkat perkembangan, beliau menyediakan persekitaran yang dapat membantu kanak-kanak dalam perkembangan mereka. 

Guru-guru membimbing kanak-kanak dan memberi galakan dan insipirasi untuk kanak-kanak melibatkan diri dalam kerja spontan dan bermakna. 

Kami menyediakan Prepared Environment dengan teliti bagi membantu perkembangan dan memenuhi keperluan kanak-kanak yang berumur 3-6 tahun dari segi fizikal, sosial, emosi dan rohani. Selain dari 5 ruang khusus seperti yang tersenarai di bawah, kami juga mengamalkan kumpulan 'mixed-age'.